Látogatóink  

Jelenleg 80 vendég és 0 felhasználó van vonalban.

   

Keresés  


   

Alapítványunk

2013. január elején létrehoztuk az "Akasztói Iskoláért" elnevezésű alapítványt!

Az alapítvány célja:

 • az óvodai neveléstől kezdődően a felsőfokú tanulmányok befejezéséig segítségnyújtás a tehetséges, ám rászorult, illetve hátrányos helyzetű ifjúság számára.
 • tehetséggondozás és képességfejlesztés szervezés, illetve az ebben való segítségnyújtás révén a tanulni vágyó ifjúság képességeinek fejlesztése, a tanulmányi előmenetelben elmaradottak felzárkóztatásának elősegítése.
 • a hátrányos és rendezetlen hátterű családok segítése tanácsadás és anyagi jellegű juttatások által.
 • a tanulni vágyó ifjúság felkészítése a tovább tanulással együtt járó veszélyekre, és nehézségekre (családtól való elszakadás, szülői kontroll nélküli felelős élet stb.)
 • a potenciálisan veszélyeztetett ifjúság figyelmének felhívása és felkeltése a 21. századi társadalom káros hatásaira, kihívásaira.
 • iskolai légkör és infrastruktúra korszerűsítésének, fejlesztésének és ezek eszközbeszerzéseinek elősegítése.

Az Alapítvány célkitűzései között szereplő közfeladatok:

 1. szociális tevékenység, családsegítés,
 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 3. kulturális tevékenység,
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet folytathat vagy vállalkozásban részt vehet alapvető közhasznú céljai és feladatai minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira a nonprofit működés alapelvei szerint.

Az Alapítvány legfőbb szerve: A Kuratórium

Az Alapítvány működését az Alapítók által kijelölt 3 tagú kuratórium irányítja.

 • A kuratórium elnöke: Juhászné Budai Erzsébet
 • A kuratórium tagjai:
  • Gubánné Nagy Gabriella Szilvia
  • Oraveczné Németh Ildikó

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében felajánlásaikat, hozzájárulásaikat az alábbi számlaszámra várjuk:

52500044-11045421 (Rónasági Takarékszövetkezet)

 

   
© Akasztói Általános Iskola